Terapia PNF

oraz jej historia nieodłącznie wiąże się z osobami po udarze mózgu, czy polio, dla których to chorych metodę PNF stworzono. PNF jako metoda rehabilitacji, zaprojektowana została między innymi do poprawiania elastyczności, wytrzymałości, jak również do usprawniania koordynacji ruchowej. Terapia PNF i jej korzenie sięgają wczesnych lat 1900, gdy Sir C. Sherrington rozpropagował model funkcjonowania systemu nerwowego człowieka. Na bazie owej koncepcji, dr Herman Kabat wysnuł konkluzje o miostatycznym odruchu rozciągania, a także o odwrotnym odruchu rozciągania. Był przekonany, że po połączeniu obu ruchów uzyska efekt terapeutyczny skuteczniejszy, niż przy tradycyjnym ruchu jednego stawu. Kabat rozpoczął więc poszukiwania wzorców motoryki dla celów fizjoterapeutycznych, głównie z myślą o osobach po polio.

Charles Sherrington (fot. www.sciencephoto.com)

Terapia metodą PNF

silnie ewoluowała w następnych latach. Dążąc do znalezienia określonych sposobów terapii swych pacjentów, H. Kabat założył Instytut Medyczny Keisera-Kabata w Waszyngtonie, a do 1952 posiadał kolejne dwa ośrodki w Kalifornii. Zaproponował kooperację fizjoterapeutkom Maggie Knott oraz Dorothy Voss. Terapia metodą PNF została przez nie wykorzystana w Kalifornii we wszystkich rodzajach ćwiczeń terapeutycznych. Maggie Knott i Dorothy Voss już w 1951 podczas warsztatów fizjoterapeutycznych prezentowały techniki leżące u podstaw nowej metody.

Instytut Keisera-Kabata w Waszyngtonie (fot. www.kaiserpermanentehistory.org)

Maggie Knott zaproszono także do współpracy w Szwajcarii, gdzie w latach 1973-77 zrealizowano pierwsze europejskie kursy terapii metodą PNF. W 1979 S. Adler rozpoczęła prowadzenie kursów PNF, w tym dla instruktorów PNF. Niemniej jednak, był to zaledwie początek sukcesów terapii PNF, bo już pod koniec lat 70-ych ćwiczenia PNF zaczęto używać nie tylko w gabinetach rehabilitacyjnych, ale również w sporcie przez trenerów i fizjoterapeutów, samych sportowców, jak również inne zdrowe osoby.

Margaret Knott (fot. www.ipnfa.org)

 Metoda PNF

to obecnie jedna z najintensywniej rozwijanych i aplikowanych metod rehabilitacji dysfunkcji neurologicznych i ortopedycznych. Jest to metoda stale udoskonalana przez terapeutów, a przy tym równie popularna jako metoda stosowana w prewencji i rozgrzewkach uskuteczniana przez sportowców, jak i innych zdrowych ludzi. Metoda PNF dedykuje się do polepszania elastyczności i zwiększania ruchomości. Miejscem ćwiczeń metodą PNF mogą być jednakowo gabinet fizjoterapii, dom pacjenta, czy też inne miejsce, które będzie zapewniać warunki wystarczające do przeprowadzenia ćwiczeń. zapraszamy także do kieleckiego Tactum Sanitas, aby zasięgnąć dodatkowych informacji na temat metody PNF.

Metoda PNF w Tactum Sanitas Metoda PNF Kielce w Tactum Sanitas Terapia PNF w Tactum Sanitas Terapia PNF Kielce w Tactum Sanitas Terapia metoda PNF w Tactum Sanitas Terapia metoda PNF Kielce w Tactum Sanitas

Advertisements